page hit counter
Thẩm mỹ viện nevada

Chính sách quyền riêng tư

Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada (sau đây là “Nevada”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) luôn trân quý những tình cảm của khách hàng đã luôn ủng hộ Nevada trong những năm qua. Chúng tôi cũng rất coi trọng quyền riêng tư, thông tin cá nhân của khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi cam kết sử dụng những thông tin cá nhân của khách hàng trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ và bảo mật tuyệt đối.

 1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
 2. Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
 3. Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
 4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
 5. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

I. PHẠM VI SỬ DỤNG

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quý vị.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 • Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai
 • Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu
 • Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình
 • Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào
 • Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này
 • Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị

Thông tin chung

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào các trang web, fb… của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về nhu cầu, mong muốn, sở thích… của quý vị để chúng tôi có thể mang đến dịch vụ tốt nhất đúng với nhu cầu đó.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ chúng tôi cũng như để thuận lợi hơn trong quá trình chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị.

Thông tin về người khác

Quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân, thông tin liên hệ của người khác cho chúng tôi qua tất cả các kênh web, fb, hotline, trực tiếp… trong trường hợp đã được người đấy đồng ý và họ có nhu cầu sử dụng dịch vụ/ cần tư vấn dịch vụ hoặc tất cả những vấn đề liên quan nằm trong thẩm quyền, trách nhiệm và khả năng của chúng tôi có thể giải quyết.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị.

Tất cả những thông tin cá nhân của quý vị được chúng tôi lấy từ những nguồn khác vẫn sẽ được sử dụng theo những quy định trong quyền riêng tư được nhắc ở đây.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Mục đích chung

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về quý vị cho các mục đích chung sau:

 • Liên hệ với quý vị
 • Hỗ trợ tư vấn, đặt lịch thực hiện dịch vụ, trả lời tất cả các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp
 • Cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn và nội dung khác
 • Trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị
 • Đánh giá sự quan tâm của quý vị đến các dịch vụ của chúng tôi
 • Thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt, những thông tin về dịch vụ cũng như những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi nếu có
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với chúng tôi theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho quý vị
 • Giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố
 • Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra
 • Thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi tiết lộ thông tin đó như thế nào?

 • Cho các cơ sở cùng các bên liên quan với chúng tôi để có thể hỗ trợ/ cung cấp/ giải đáp dịch vụ của chúng tôi được tốt nhất
 • Cho các trang web, các kênh thông tin của chúng tôi
 • Liên quan đến các giao dịch về dịch vụ, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại..

Ngoài những điều đã trình bày ở trên, quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân về quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý vị đã đóng tài khoản của quý vị trên các trang kênh thông tin của chúng tôi (nếu có) trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi

 • Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị
 • Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về quý vị
 • Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin hoặc đóng tài khoản của mình trên các trang thông tin của chúng tôi như mô tả ở trên
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho quý vị các thông tin liên lạc khác, bao gồm thông báo về dịch vụ, thư quản trị liên quan đến tài khoản, các chương trình ưu đãi của chúng tôi. Quý vị có thể yêu cầu ngưng cung cấp những thông tin này nếu muốn

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi luôn cam kết về việc bảo mật thông tin của quý vị tuyệt đối. Trong khi không trang thông tin điện tử nào có để đảm bảo vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên.

Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

II. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, “Ngày có hiệu lực” bên dưới sẽ được sửa đổi và Chính sách quyền riêng tư mới sẽ được đăng trực tuyến.

III. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc Chính sách sử dụng có thể chấp nhận của Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline: 1800.2045 để được hỗ trợ ngay

Xin hãy dành vài phút để đánh giá giúp chúng tôi cải thiện chất lượng bài viết tốt hơn!

Để được chuyên gia thẩm mỹ thăm khám và tư vấn trực tiếp, bạn có thể gửi thông tin trực tiếp qua:

GS.Vương Tiến Hòa
GS.VƯƠNG TIẾN HÒA Chuyên gia cao cấp của bộ Y Tế
Bác sỹ đang Online Tư vấn
Miễn phí


TIN MỚI NHẤT
Ăn nhiều hoa quả có béo không? 90% người được hỏi đã trả lời sai câu này
Ăn nhiều hoa quả có béo không? 90% người được hỏi đã trả lời sai câu này

Ăn nhiều hoa quả có béo không? Ăn trái cây giảm cân đẹp da là mặc định từ lâu của […]

Uống sữa tươi không đường có giảm cân không? “Làm gì phải hốt” vì đã có câu trả lời đây rồi
Uống sữa tươi không đường có giảm cân không? “Làm gì phải hốt” vì đã có câu trả lời đây rồi

Uống sữa tươi không đường có giảm cân không? Sữa đã là thực phẩm bổ dưỡng cực kì quen thuộc […]

Ăn bánh rán có béo không? “Lật tẩy” lượng calo KHỦNG có trong bánh rán
Ăn bánh rán có béo không? “Lật tẩy” lượng calo KHỦNG có trong bánh rán

Ăn bánh rán có béo không, ăn bánh rán có mập không, cùng xem chuyên gia nói gì về vấn […]

Sốt mayonnaise có giảm cân không? Ăn bấy lâu nay mà chẳng biết câu trả lời
Sốt mayonnaise có giảm cân không? Ăn bấy lâu nay mà chẳng biết câu trả lời

Sốt mayonnaise là một trong những loại nước sốt phổ biến và cũng “gây thương nhớ” hàng đầu trong làng […]

“Cân đo đong đếm” món ăn ngày Tết để không phải chịu cảnh “lăn nhanh hơn đi” khi đi làm trở lại
“Cân đo đong đếm” món ăn ngày Tết để không phải chịu cảnh “lăn nhanh hơn đi” khi đi làm trở lại

Dịp Tết cổ truyền là lúc chúng ta được quây quần đoàn tụ với gia đình, được nghỉ ngơi xả […]

Thực đơn giảm cân với trứng và chuối – Bí kíp để “em chào Tết” với vóc dáng thon gọn và cân đối
Thực đơn giảm cân với trứng và chuối – Bí kíp để “em chào Tết” với vóc dáng thon gọn và cân đối

Thực đơn giảm cân với trứng và chuối từ lâu đã được các chị em truyền tại nhau về hiệu […]

ĐẸP HƠN MỖI NGÀY
Đội ngũ cố vấn cấp cao chuyên ngành giảm béo tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada
Đội ngũ cố vấn cấp cao chuyên ngành giảm béo tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada

Một trong những yếu tố để khách hàng yên tâm tin tưởng, lựa chọn Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada […]

Giảm tới 3 size quần áo, đẩy lùi bệnh đau mỏi xương khớp | Cô Trà thực hiện ước mong chinh phục đỉnh Yên Tử
Giảm tới 3 size quần áo, đẩy lùi bệnh đau mỏi xương khớp | Cô Trà thực hiện ước mong chinh phục đỉnh Yên Tử

Thừa cân béo phì ở độ tuổi trung niên gây ra hàng loạt những biến chứng nguy hiểm. Cô Trà […]

Với cách giảm cân nhanh hiệu quả trong 1 tuần cho nữ bạn sẽ tự tin “chặt chém” mọi bữa tiệc cuối năm
Với cách giảm cân nhanh hiệu quả trong 1 tuần cho nữ bạn sẽ tự tin “chặt chém” mọi bữa tiệc cuối năm

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay cách giảm cân nhanh hiệu quả trong 1 tuần cho nữ đã được hàng […]

Sau khi dừng làm MC cho chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, Cát Tường bất ngờ xuất hiện với vóc dáng gợi cảm ở tuổi ngoài 40
Sau khi dừng làm MC cho chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, Cát Tường bất ngờ xuất hiện với vóc dáng gợi cảm ở tuổi ngoài 40

Được khán giả ưu ái gọi với nick name “Bà mai quốc dân” sau 6 mùa thành công cùng chương […]

Trầm cảm đến mức phải từ bỏ sự nghiệp vì thừa cân, ca sĩ trẻ Kiều Thương làm gì để tìm lại chính mình?
Trầm cảm đến mức phải từ bỏ sự nghiệp vì thừa cân, ca sĩ trẻ Kiều Thương làm gì để tìm lại chính mình?

Chúng ta biết đến Kiều Thương, cô ca sĩ nổi lên từ những bản cover hot và mashup với gần […]

Ăn bánh gạo có béo không? Câu trả lời khiến mọi tín đồ ẩm thực đều ngã ngửa
Ăn bánh gạo có béo không? Câu trả lời khiến mọi tín đồ ẩm thực đều ngã ngửa

Ăn bánh gạo có béo không? Bánh gạo là món ăn được rất nhiều người yêu thích, nhưng bên cạnh […]Số CCHN: 0036116/HCM-CCHN; Ngày cấp 07/06/2016; Nơi cấp: Sở Y tế TP.HCM

(*) Kết quả tùy thuộc cơ địa của mỗi người

X
Thẩm mỹ viện Nevada
🌸 🌸 Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada thông báo lịch nghỉ Tết từ ngày 21/1 - 29/1 (từ 27 - mùng 5 Tết âm lịch). Thẩm mỹ viện Quốc tế Nevada kính chúc Quý khách hàng năm mới 2020 An khang Thịnh vượng, Xuân Canh Tý - Sắc vóc Như Ý! 🌸 🌸